logo

NOVÝ CENÍK tanečních kurzů platný od 1.1.2018

Ceny za klasické taneční pro mládež naleznete přímo v rubrice "TANEČNÍ"

Kurzovné je možné platit buď v hotovosti na první lekci daného trimestru nebo poslat bezhotovostně na účet:

Bankovní spojení pro platbu kurzovného: 250410168/0300

Ceny tanečních kurzů v Kolíně (taneční centrum Královská)

 • kurz pro děti a mládež od 5 do 18 let : 1550,-/os/ pololetí (v případě POKRAČOVAČEK je cena za čtvrtletí)
 • kurz pro dospělé 60 minut : 1650,-/os/ čtvrtletí  (celkem 12 60-ti minutových lekcí)
 • kurz pro dospělé 90 minut : 1950,-/os/čtvrtletí (celkem 12 90-ti minutových lekcí)


ZVÝHODNĚNÉ KURZOVNÉ! Pokud si jedna osoba zakoupí více kurzů, zaplatí za třetí kurz pouze 50% z kurzovného, čtvrtý a další kurzy už jsou ZDARMA!

Kurzovné je nevratné. Výjimkou jsou zdravotní důvody (nutno doložit od lékaře) - v nepřítomnosti na více než polovině hodin se kurzovné za tyto zameškané hodiny převádí do dalšího čtvrtletí.

Všechny kurzy je možné si přijít vyzkoušet a zaplatit si jen jednu lekci zvlášť, a poté se v klidu rozhodnout, zda Vám kurz bude vyhovovat.

Cena jedné hodiny jednorázově

 • Děti od 6 do 18 let: 155,- Kč
 • Kurz pro dospělé 60 minut: 165,- Kč
 • Kurz pro dospělé 90 minut : 195,- Kč

Ceny tanečních kurzů v Poděbradech (DDM Symfonie)

 • pokračovačky pro mládež : 1650,-/os/ čtvrtletí (celkem 10 60-ti minutových lekcí)
 • kurz pro dospělé 60 minut : 1750,-/os/ čtvrtletí  (celkem 10 60-ti minutových lekcí)
 • kurz pro dospělé 90 minut : 1950,-/os/čtvrtletí (celkem 10 90-ti minutových lekcí)

 

Kurzovné je nevratné. Výjimkou jsou zdravotní důvody (nutno doložit od lékaře) - v nepřítomnosti na více než polovině hodin se kurzovné za tyto zameškané hodiny převádí do dalšího čtvrtletí.

Všechny kurzy je možné si přijít vyzkoušet a zaplatit si jen jednu lekci zvlášť, a poté se v klidu rozhodnout, zda Vám kurz bude vyhovovat.

Cena jedné hodiny jednorázově

 • Mládež do 18 let: 165,- Kč
 • Kurz pro dospělé 60 minut: 175,- Kč
 • Kurz pro dospělé 90 minut : 195,- Kč


Souhlas se zpracováním osobních údajů

a souhlas se zpracováním osobních údajů formou pořízení fotografické, audio nebo video dokumentace (dále jen „Souhlas“) udělený ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Já, níže podepsaný

Jméno a příjmení:

Město bydliště:

Datum narození:

 

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů po dobu studia na Akademii tanečního umění a sportu DUENDE, z.s.:

Jedná se o jméno a příjmení, datum narození, město bydliště, telefon a mailová adresa

Dále souhlasím s pořízením fotografické, audio nebo video dokumentace a zpracováním osobních údajů na ní uvedených.

Tento projev vůle je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného v tomto souhlasném prohlášení a v souladu s příslušnou legislativou v platném znění.

Souhlas je poskytnut za účelem:

Zpracování osobních dat při přihlášení kurzisty ke studiu, zveřejnění fotografie, video záznamu, audio záznamu kurzisty z vystoupení, představení a akcí akademie, na webových stránkách Akademie tanečního umění a sportu DUENDE, z.s., zveřejnění v místním tisku, k prezentaci organizace v médiích apod.

Souhlas se zpřístupněním mých osobních údajů Akademií tanečního umění a sportu DUENDE, z.s.:

Akademie tanečního umění a sportu DUENDE, z.s. je oprávněna použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem a po výše uvedenou dobu, nebo pro potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

Akademie tanečního umění a sportu DUENDE, z.s. je dále oprávněna poskytnout mé osobní údaje subjektům spolupracujícím s Akademií tanečního umění a sportu DUENDE, z.s. na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Akademie tanečního umění a sportu DUENDE, z.s. zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

o svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu,

o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,

o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu akademie: Příční 425, 280 02, Kolín-Sendražice.

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tenro souhlas vydán, pokud tohoto účelu nelze dosáhnout jinak.

 

 

V.................................. dne.........................................

 

 

Podpis...................................

 

 

bottom