logo
 

PRVNÍ BĚH (poděbraďáci)

TANEČNÍ LÉTO V ERUDITO

Luka nad Jihlavou


 

TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ 

Školící centrum Erudito

Luka nad Jihlavou

 10.7. - 14.7. 2019

Náplň tanečního soustředění:

Jako každým rokem si můžete vybrat z mnoha stylů tance:

latinsko americké a standardní tance, moderna a jazzdance, baletní průprava, salsa, flamenco, argentinské tango, jóga

nově vybudovaný Aquapark a samozřejmě spousta zábavy a výletů pěšky i na kole v nádherném chráněném kraji. (Více info o areálu a okolí na www.erudito.cz)

Cena soustředění: Dospělí - 4500,- Kč

Mládež - 4000,- Kč

V ceně soustředění je plná penze, ubytování, vstup na všechny lekce, závěrečná párty!!!  

Příjezd: st - 10.7. 2019 do 9:00h (první lekce začíná v 10:00 po příjezdu!!!!) 

Odjezd: ne - 14.7. 2019 do 10h po snídani 

Přihlášky a platby:

 • poštou na adresu: Eduard Zubák, Pražská 62/3, Poděbrady 290 01

 • osobně: A.T.U.S. DUENDE Kolín, , Královská cesta 292, Kolín

 • email: info@duendekolin.cz

 • Tel.: 775999041, 736220842

 • b.ú. 250410168/0300 / do popisu platby napište vaše jméno .

---------------------------------------------------------------------------zde odstřihněte -----------------------------------------------------------------------------

PODMÍNKY PRO ÚČAST NA TANEČNÍM SOUSTŘEDĚNÍ a ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

ERUDITO 2019

LUKA NAD JIHLAVOU

V TERMÍNU:

   10.7. - 14.7. 2019 

Cena za soustředění: Dospělí – 4500,-Kč,

Mládež – 4000,-Kč

 1. Úhrada zálohy ve výši 2.000,- Kč/os nejpozději do 31.3.2019

 2. Doplatek zbývající částky nejpozději do 30.6.2019

Pokud stornujete svoji přihlášku:

 • Nejpozději 14 dnů před zahájením soustředění činí stornovací poplatek 30% z uhrazené částky

 • V době kratší než 14 dní před zahájením, činí stornovací poplatek 50% z uhrazení částky

 • V den zahájení soustředění a při neomluvené neúčasti, nebo při odhlášení po zahájení soustředění se uhrazená částka nevrací

 • Pokud si za sebe najdete náhradníka, nic neplatíte   

 • Souhlasím s výše uvedenými podmínkami a přihlašuji se na taneční soustředění A.T.U.S. DUENDE Kolín - léto 2019

Jméno a příjmení/manželé:..........................................................................................


Email/telefon…...........................................................................................................

Datum:………………………………........               Podpis:……………………….................
DRUHÝ BĚH (kolíňáci)

TANEČNÍ LÉTO V ERUDITO

Luka nad Jihlavou


 

TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ  (druhý běh - Kolíňáci)

Školící centrum Erudito

Luka nad Jihlavou

 7.8. - 11.8.2019

Náplň tanečního soustředění:

Jako každým rokem si můžete vybrat z mnoha stylů tance:

latinsko americké a standardní tance, moderna a jazzdance, baletní průprava, salsa, flamenco, argentinské tango, jóga

nově vybudovaný Aquapark a samozřejmě spousta zábavy a výletů pěšky i na kole v nádherném chráněném kraji. (Více info o areálu a okolí na www.erudito.cz)

Cena soustředění: Dospělí - 4500,- Kč

Mládež - 4000,- Kč

V ceně soustředění je plná penze, ubytování, vstup na všechny lekce, závěrečná párty!!!  

Příjezd: st - 7.8. 2019 do 9:00h (první lekce začíná v 10:00 po příjezdu!!!!) 

Odjezd: ne - 11.8. 2019 do 10h po snídani

Přihlášky a platby:

 • poštou na adresu: Eduard Zubák, Pražská 62/3, Poděbrady 290 01

 • osobně: A.T.U.S. DUENDE Kolín, , Královská cesta 292, Kolín

 • email: info@duendekolin.cz

 • Tel.: 775999041, 736220842

 • b.ú. 250410168/0300 / do popisu platby napište vaše jméno .

---------------------------------------------------------------------------zde odstřihněte -----------------------------------------------------------------------------

PODMÍNKY PRO ÚČAST NA TANEČNÍM SOUSTŘEDĚNÍ A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  - ERUDITO 2019  LUKA NAD JIHLAVOU

V TERMÍNU: 7.8. - 11.8. 2019 

Cena za soustředění: Dospělí – 4500,-Kč,

Mládež – 4000,-Kč

 1. Úhrada zálohy ve výši 2.000,- Kč/os nejpozději do 31.3.2019

 2. Doplatek zbývající částky nejpozději do 30.6.2019

Pokud stornujete svoji přihlášku:

 • Nejpozději 14 dnů před zahájením soustředění činí stornovací poplatek 30% z uhrazené částky

 • V době kratší než 14 dní před zahájením, činí stornovací poplatek 50% z uhrazení částky

 • V den zahájení soustředění a při neomluvené neúčasti, nebo při odhlášení po zahájení soustředění se uhrazená částka nevrací

 • Pokud si za sebe najdete náhradníka, nic neplatíte   

 • Souhlasím s výše uvedenými podmínkami a přihlašuji se na taneční soustředění A.T.U.S. DUENDE Kolín - léto 2019

Jméno a příjmení/manželé:..........................................................................................

Email/telefon…...........................................................................................................

Datum:………………………………........               Podpis:………………………..................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bottom